Vi pleier å ha en klubbsaga som er åpen for alle som vil være med.  Årets klubbsaga blir:

Klubbsaga 2021/22, Sailing the Sea of Zipoctli

forhåndsgenererte karakterer og informasjon om sagaen ligger på sagaens wiki: https://klubbsaga2021.wikidot.com.

Den 15. September vil vi også ha en online session for å lage karakterer klokken 18:00 på discord serveren https://dicord.gg/cVgUgngmMz.

Offisiell sagastart med første spilling blir først når Hexagon åpner for fysisk oppmøte igjen. Følg med på klubbens kanaler.

Klubbsagaen er en stor rollespillsaga med flere spilledere og spilling (stort sett) hver klubbkveld, der hvem som helst kan lage rollepersoner eller få låne en ferdig rolleperson, og bli med å spille for en kveld eller flere.

Det spilles også rollespill utenom klubbkveldene, gjerne i lengre sagaer der de samme spillerne spiller de samme personene over tid, med en spillkveld eller to i måneden. Hvis du har lyst til å bli med i en rollespillsaga, så snakk med folk, hør om det er noen som er i ferd med å starte en ny saga du kan være med i. Hvis du vil være spilleder og trenger spillere, si fra til folk, så får du snart spillere nok.

Klubbsagaene

Hexagons klubbsaga er en stor rollespillsaga med flere spilledere, der hvem som helst (inkludert deg, uansett om du er medlem av klubben eller ikke) kan lage seg rollepersoner. Hver klubbkveld (eller nesten hver) spilles det et scenario i sagaen, der en tilfeldig gruppe rollepersoner kan være med. Hvis du er interessert, be noen peke ut for deg noen av de som arrangerer årets klubbsaga, og snakk med dem. Hver klubbsaga starter om høsten, og avsluttes før sommerferien året etter. (Du kan selvsagt bli med i sagaen underveis, du er ikke nødt til å være med fra starten.) Seint på våren/tidlig på sommeren kommer de som vil arrangere neste års klubbsaga med en presentasjon av ideene sine, og klubben holder en avstemming om hvem som får æren.

Tidligere klubbsagaer

Hexagon har hatt følgende klubbsagaer: