Styret består av fem personer som velges for ett år av gangen. Klubben velger også årlig en Hexconsjef som leder arrangeringa av spillfestivalen vår. Hexconsjefen velges første klubbkveld etter Hexcon.

Hexagons styre 2021 består av:

 • Generalsekretær: Per Kristian Schanke – hexagon skillingsbolle coqrouge.net
 • Kasserer: Knut Eivind Brennhaug
 • PR-ansvarlig: Torgeir Engen
 • Nettansvarlig: Harald Torvatn
 • Materialforvalter: Christian Holden
 • Hexconsjef:
  • Hexcon 2021: Hilde Austlid

Varamedlemmer:

 1. Henrik Kvamsdal
 2. Rolf Arne Gandrud
 3. Marius Kotsbak

Revisor: Kristoffer Fiskvik