Styret består av fem personer som velges for ett år av gangen. Klubben velger også årlig en Hexconsjef som leder arrangeringa av spillfestivalen vår. Hexconsjefen velges første klubbkveld etter Hexcon.

Hexagons styre 2018 består av:

 • Generalsekretær: Per Kristian Schanke – hexagon skillingsbolle coqrouge.net
 • Kasserer: Christer Sundli
 • PR-ansvarlig: Torgeir Engen
 • Nettansvarlig: Kristoffer Fiskvik
 • Materialforvalter: Knut Eivind Brennhaug
 • Hexconsjef:
  • Hexcon 2018: Sigurd Gaut
  • Hexcon 2019: Harald Torvatn

Varamedlemmer:

 1. Rune Sivertsen
 2. Rolf Arne Gandrud
 3. Sondre Øverås

Revisor: Espen Kværnø